Стартиране на звукозапис - лицензи, разрешителни и застраховки

Искате ли да знаете правните изисквания, от които се нуждаете, за да стартирате звукозапис? Ако отговорът е „ДА“, ето списък за лицензи, разрешителни и застраховки на лейбъли .

След като ви предоставихме:

 1. Преглед на индустрията за етикети на записите
 2. Изследване на пазара и осъществимост
 3. Записване на бизнес план
 4. Записване на маркетингов план за етикети
 5. Запишете идеи за име на етикети
 6. Записване на лицензи и разрешителни за етикети
 7. Разходи за стартиране на звукозапис
 8. Записване на маркетингови идеи за етикети

Ще разгледаме какво е необходимо, за да получите лиценз за експлоатация и разрешение за вашия звукозапис, включително застрахователно покритие и защита на интелектуалната собственост.

Стартиране на звукозапис - лицензи, разрешителни и застраховки

 • Най-доброто юридическо лице, което се използва за този вид бизнес

В зависимост от частта от света, която възнамерявате да разположите вашата звукозаписна компания; ако обичате да започнете този вид бизнес в Съединените американски щати или Канада, най-доброто юридическо лице, което може да използвате, е може би дружество с ограничена отговорност (LLC). Можете също да помислите за създаване на корпорация; всичко зависи от вашата бизнес визия и мисия.

 • Имате ли нужда от професионален сертификат, за да стартирате звукозапис?

Стартирането на звукозаписната компания не се нуждае от професионален сертификат. Всеки предприемач, който има интерес към музиката, може да стартира своята звукозаписна компания, без да придобива специален сертификат. Ако имате музикален и бизнес произход, съчетан с решителност, можете да се справите добре в този бизнес.

Списъкът на правните документи, от които се нуждаете за стартиране на звукозаписна компания

Това са някои от основните правни документи, които ще ви трябва, за да стартирате успешно звукозаписната компания в Съединените американски щати:

 • Удостоверение за регистрация
 • Бизнес лиценз
 • Бизнес план
 • Споразумение за неразгласяване
 • Трудово споразумение (офертни писма)
 • Споразумение за експлоатация
 • Застрахователна полица
 • Наръчник за служителите
 • Договорен документ
 • Регистрация на търговска марка за вашето лого
 • Идентификационен номер на данъчния платец

Получаване на застраховка за вашия звукозапис

Застрахователните и звукозаписните компании в много голяма степен работят заедно. Това е поради факта, че човек трябва да бъде застрахован по всяко време поради някои непредвидени случаи. Тук по-долу са някои от застрахователните покрития, които трябва да има средно звукозаписната компания;

 • Обща застраховка
 • Здравна осигуровка
 • Застраховка "Гражданска отговорност"
 • Обезщетение на работниците
 • Застраховка за инвалидност на режийни разходи
 • Застраховка на групата полици на собственика на бизнеса

Получаване на защита на интелектуалната собственост за вашия звукозапис

Ако обмисляте да започнете свой собствен лейбъл за запис, тогава трябва да сте готови да осигурите своята интелектуална собственост. Ако изданието на музика под вашия звукозапис не е защитено от закона, тогава трябва да сте готови да споделяте своите приходи / печалби с музикални пирати. По цял свят музиката се пират с безразсъдно изоставяне и защитата по закон помага да се контролира това.

Музиката може да бъде бързо пиратска, но когато пиратите знаят, че музиката под вашия етикет е защитена от закона, тенденцията те да направят ясно вашето музикално произведение ще бъде висока. Ето защо трябва да гарантирате, че законно осигурявате интелектуалната си собственост.

Важно е също така да гарантирате, че логото на вашия звукозапис е защитено и легално разпознато като част от собствеността на вашата компания. Това би довело до това, че сте го запазили. Разбира се, това е толкова важно, колкото осигуряването на авторски права за всяка нова песен, която се произвежда под вашия лейбъл.

Това е така, защото вашето лого е визуалният идентификатор на вашия лейбъл, оттук и името „ Запис на етикет “. След като успеете с подадената необходима правна документация и защитеното име на вашия звукозапис и запазена марка, можете да продължите свободно да произвеждате музикални компактдискове под новата си звукозаписна компания.


Популярни Публикации