Как да намалим исковете за отговорност на продуктите

Така че сте закупили в бизнеса си полица за застраховка отговорност на продуктите; това е стъпка в правилната посока, но все пак трябва да защитите бизнеса си от проблеми с продуктовата отговорност, защото, повярвайте ми, случаите за отговорност за продукти не винаги са чисти.

Те понякога могат да бъдат толкова разхвърлени, че ще трябва да прекарате много за почистване и осребряване имиджа на бизнеса си дълго след уреждането на случая. Отговорността за продуктите може да погълне много печалби на компанията и дори да доведе до фалит на компанията. Така че, най-добре е да ги избягвате напълно.

Ето някои от проактивните стъпки, които можете да предприемете, за да намалите отговорността за продуктите, които разделих на три раздела; един за производителя, друг за дистрибутора / продавача, докато последният е общ съвет и за двата класа бизнес.

Как да намалим исканията за отговорност на продуктите в девет стъпки - за производители

1. Направете честна оценка на риска на вашите продукти, за да разберете как те могат да изложат потребителите на риск и след това предприемете проактивни стъпки, за да намалите тези рискове или да ги премахнете напълно.

2. Наемете професионален дизайнер -: Винаги е най-добре да наемете опитен персонал, който да ви помогне да проектирате вашите продукти по такъв начин, че да бъдат безопасни за потребителите.

3. След като продуктите са проектирани, сега е ваше задължение като производител да гарантирате, че всички продукти се произвеждат според дизайна без никакви грешки . Трябва да произвеждате продукти, които са разумно безопасни за потребителите.

4. Следете продуктите на вашия конкурент, за да знаете как да подобрите собствените си продукти. Вие също трябва да сте много запознати с тенденциите и събитията във вашия бранш.

5. Източник за вашите материали и компоненти от добри и надеждни източници . Понякога повредите не възникват в резултат на вашия собствен производствен процес, но в резултат на използване на дефектни части при производството на вашите продукти и за ограничаване на този проблем, наистина трябва да избягвате да търсите най-евтиния материал на пазара, а трябва изберете за материала с най-добро качество.

6. Спазвайте всички стандарти за проектиране . Повечето отрасли имат минимални дизайнерски изисквания и за да се предпазите, трябва да спазвате тези стандарти.

7. Уверете се, че производственият процес се следи отблизо и персоналът е добре обучен за най-добрите практики . Трябва да се въведе и стандартен контрол на качеството, така че продуктите да могат да бъдат внимателно инспектирани и тествани, преди да могат да бъдат продадени. Всеки път, когато се забележи някакъв дефект, уверете се, че той никога не излиза от производственото ви съоръжение, докато не бъде отстранен.

8. Освен това трябва постоянно да търсите начини за подобряване на вашите продукти и да документирате всички усилия за подобряване . Те могат да ви помогнат да ви защитим в случай на иск за отговорност на продукта.

9. Накрая, трябва да гарантирате, че вашият продукт се предлага с ръководство за употреба, което ще съдържа правилни инструкции за това как да използвате и как да не използвате продуктите, а също така да има някои предупреждения за безопасност за потребителя . Може да се наложи да наемете специалист по безопасност, който да ви помогне да съставите документ за предупреждение за безопасност, който да включите в ръководството си, тъй като много производители са признати за виновни в костюми за отговорност на продуктите, тъй като предупрежденията, които са дали за техните продукти, се считат за недостатъчни. Специалист по безопасност би могъл да определи колко точно предупреждение ще бъде счетено за подходящо.

Ако направите всичко това като производител, бихте могли да намалите значително претенциите за отговорност на продуктите спрямо вашия бизнес.

Как да намалите исканията за отговорност на продуктите в 3 стъпки - за дистрибуторите

Като дистрибутор вие сте връзката между производителя и продавача и понякога сте първият в линията за контакт, когато клиентът иска да предяви иск за отговорност за продукт. Някои производители дори търсят начини да прехвърлят вината и тежестта на претенцията за отговорност върху дистрибутора, така че трябва да сте достатъчно подготвени за справяне с подобни случаи, ако и когато те се появят. Можете да се защитите, като направите следните стъпки.

а. Винаги изпращайте стоките си от надеждни производители, които имат надеждна репутация . Не се опитвайте да намалите разходите, като се стреляте в крака; точно това се случва, когато покровителствате лошите производители, защото техните продукти са по-евтини.

б. Освен това трябва да се въздържате от промяна на продукти или правене на неща, които биха повлияли на продукта . Пазете хранилището си чисто и гарантирайте, че всеки метод за консервиране, който използвате, няма да навреди на продуктите.

° С. Трябва също така да извършите щателна проверка и тестове на всички стоки, получени от производителите, преди да бъдат продадени на пазара.

4 съвета за действие за намаляване на исковете за отговорност на продукти срещу вашия бизнес

аз. Получавайте полица за застраховка отговорност за вашия бизнес, независимо дали сте производител, дистрибутор или търговец на дребно . Това би помогнало за покриване на всички разходи, свързани с претенции за отговорност за застраховка на продукта, а също така ще попречи на такива случаи да осакатяват бизнеса ви и да ви накарат да фалирате. Ако трябва да преодолеете делото в съда, застрахователната компания ще поеме разходите и ако в крайна сметка бъдете помолени да платите обезщетение, застрахователната компания трябва да поеме сметките.

II. Спазвайте условията на застрахователния договор и следвайте всички дължими процедури, за да не загубите застрахователните си претенции, защото застрахователните компании винаги ще търсят вратички и начини да избегнат плащането на искове, особено когато става въпрос за огромна сума пари.

III. Въздържайте се от пускане на реклами, които биха подвели потребителите на вашите продукти . Трябва да гарантирате, че потребителят е напълно запознат с употребите на продуктите. Не отправяйте неверни претенции или обещания, защото има хора, които търсят вратички като тази, за да се хранят с надеждата, че ще успеят да изкарат пари от сетълмент на отговорност.

IV. Трябва да имате и стандартен план за изтегляне на продукт . Изтеглянето на продукти може да бъде много скъпо и изтощително, но ако имате солиден план, може да сте в състояние да намалите значително разходите, свързани с изтеглянето на продукти. Трябва също така да помислите за получаване на застрахователна полица, която да покрива разходите за загуба и загуби, които могат да възникнат в резултат на изтегляне на вашите продукти.


Популярни Публикации