Бизнес план за транспорт на фирми - проба за SWOT анализ

Мислите ли да пишете бизнес план? Ако отговорът е „ДА“, ето примерният SWOT анализ на бизнес превозвача на фирмата, който разкрива силата, слабостта, възможностите и заплахите за започване на бизнес с товарни автомобили .

  1. Резюме
  2. Анализ на пазара
  3. SWOT анализ
  4. Финансова прогноза
  5. Маркетингов план
  6. Маркетингови идеи и стратегии

Бизнес план за транспорт на компании SWOT - Икономически анализ

В повечето страни по света икономическата сила зависи до голяма степен от ефективна, безопасна, сигурна и устойчива система за превоз на товари; тя е жизненоважен сектор в търговията и индустрията. Транспортната промишленост е отговорна за гъвкавото, надеждно и икономично движение на стоки вътре и извън САЩ. Транспортната индустрия добавя към националната икономика на Съединените щати, а индустрията е отговорна за осигуряването на работни места за милиони хора.

Важно е да се имат предвид много фактори, преди да се впуснете в автомобилната индустрия. Това, че индустрията е печеливша, не означава, че няма да загубите инвестицията си за кратък период от време, ако не успеете да проведете домашната си работа и най-важното икономически анализ. По-безопасно е да започнете бизнеса си с камиони като собственик - оператор, ако знаете, че не сте готови да влезете в партньорство с големи инвеститори.

SWOT анализ на бизнес план за фирмена транспортна компания

Изхождайки от нашата визия, нашата мисия и вида бизнес, който искаме да създадем, нямаме друг вариант освен да следваме надлежното изпълнение. Следването на надлежен процес включва наемане на бизнес консултант, който да ни помогне да проведем SWOT анализ и да подготвим маркетингов план на транспортна компания за нашия бизнес.

Terry Granville Truck Service Inc. нае услугите на опитен бизнес консултант с пристрастия за стартиращи фирми в САЩ, за да ни помогне да проведем задълбочен SWOT анализ и да ни напътства при формулирането на други бизнес стратегии, които ще ни помогнат да развием нашия бизнес и да се конкурираме благоприятно. в автомобилната индустрия.

Като компания се радваме да увеличим максимално силата и възможностите си, а също и да заобиколим своите слабости и заплахи. Ето обобщение от резултата от SWOT анализа, извършен от името на Terry Granville Truck Services Inc .;

  • Сила:

Нашите области на сила в САЩ включват; предимства на размера, предимства на разходите, верига на доставки, лоялност на клиентите и силна репутация сред участниците в домашната индустрия.

  • Слабост:

Нашата слабост може да бъде липса на финанси, висока тежест на дълга, структура на разходите, липса на мащаб в сравнение с нашите връстници, които вече са се утвърдили в бранша.

  • възможности:

Възможностите, които ни предлагат като транспортна компания в Съединените щати, са онлайн пазарът, новите услуги, новите технологии и разбира се отварянето на нови пазари

  • Заплаха:

Някои от заплахите, с които вероятно ще се сблъскаме са зрели пазари, лоша икономика (спад на икономиката), засилена конкуренция, променливи разходи и повишаване на цените на горивата.


Популярни Публикации