10 Характеристики на успешните износители в Нигерия

Модул 4: В Нигерия няма акредитирани училища или институции, които да преподават конкретно експортния бизнес. Така че нигерийците, които планират да се впуснат в този бизнес, ще трябва да използват алтернативни начини да се научат, за да разберат за какво става въпрос.

Въпреки че съществуват книги и електронни книги, които могат да ви научат как да станете успешен износител, повечето от наличните са предназначени за бизнес атмосфера, различна от тази в Нигерия.

И така, най-добрият начин да научите за експортния бизнес в Нигерия е да се поучите от опитни износители, които от няколко години ръководят своя експортен бизнес в страната и имат опит с множество чужди пазари. Сега, какви са характеристиките на успешните нигерийски износители? Прочетете, за да разберете какво ги разделя от неуспешните.

Топ 10 характеристики на успешните износители в Нигерия

1. Запалени очи за възможности

Успешните износители в Нигерия имат способността бързо да усещат изгодните възможности - дори в чужди страни. Те са в крак с най-новата информация относно чуждестранните пазари, както и с новите възможности, които могат да се възползват от тези пазари. Те също са в състояние бързо да разберат кои възможности си струва да се следват и кои не. Това обяснява защо винаги записват огромни печалби във всичките си експортни сделки ( отиват само за високоплатени сделки ).

2. Изследователски и аналитични умения

Друга отличителна черта на успешните нигерийски износители е способността им за широко и обективно изследване и анализ на новите възможности, преди да се потопите в тях. Това им дава много представа за новите възможности и помага да вземат добре информирани решения или да ги вземете, или да ги изоставите. За да разберат потенциала на всяка възможност, те знаеха какви фактори да разгледат, оценят и анализират. Те не прескачат нови възможности, без да разбират напълно какво представляват тези възможности.

3. Маркетингови умения

Както и при други бизнеси, износът изисква стабилни маркетингови умения. Успешните износители в Нигерия са много добри в маркетинга, особено на чужд пазар. Те знаят как да използват различни маркетингови стратегии и медиуми в своя полза и да получат положителни резултати.

4. Готовност за изграждане на връзки

Един от най-умните начини за бързо постигане на успех - без да се режат ъгли - е да се установят връзки. И експортният бизнес в Нигерия не прави изключение. Успешните нигерийски износители скачат при всяка възможност да изградят връзки, които ще са им от полза, било то на местно ниво или на техните целеви чужди пазари. Чрез силата на връзките те успяват лесно да пробият на нови пазари и да получат информация за най-новите възможности.

5. Целостност

Има етични и неетични страни за всеки бизнес. Това важи и за експортния бизнес. Като нигерийски износител лесно можете да се изкушите да възприемете някои неетични или съмнителни практики. Често срещан пример е износът на нестандартни или фалшиви продукти и продажбата им като автентични. Друго е нарушаването на местните правила, които обвързват експортния бизнес. Успешните износители в Нигерия не съкращават ъглите и те стоят далеч от неетичните практики.

6. Бързост

Успешните износители в Нигерия разбират важността на времето и спазването на крайните срокове. Те почитат назначенията си в определеното време и не разочароват своите чуждестранни агенти, когато става въпрос за доставка на продуктите им. Това им позволява да повтарят бизнес от своите чуждестранни агенти и отваря повече врати за възможности за тях.

7. Оптимизъм

Никой не успява в нещо, за което е песимист. За да успеете във всеки бизнес, трябва да сте оптимист по всяко време. Оптимизмът е една от характеристиките на успешните износители в Нигерия. Винаги виждат добрата страна на нещата - но са реалистични с мислите си. Оптимизмът им ги подтиква да поемат рискове и да търсят огромни възможности. Ето защо те постигнаха множество успехи.

8. Устойчивост

Всеки в бизнеса със сигурност ще изпита предизвикателства, лоши времена и дори провал - което може да бъде толкова разочароващо, че отказването идва на ум след това. Успешните износители в Нигерия не се поддават на такива обстоятелства, защото разбират, че тежките времена са неизбежни. По-скоро те се учат от тях, докато мислят за начини да отскочат назад и да действат по-силно.

9. Умност

Постигането на успех във всеки бизнес изисква интелигентност. И това е още една отличителна черта на успешните износители в Нигерия. Те са бързи в вземането на удръжки и решения и са много бързи, но внимателни, когато прилагат стратегии, които смятат, че ще им помогнат. Умността може да ви изведе далеч пред конкуренцията и затова някои нигерийски износители са далеч по-напред от други в същия бизнес.

10. Интелигентност

Успешните нигерийски износители имат способността да разбират нови идеи и да ги разбират. И те са в състояние да приложат опита си на практика. Това е още една причина, поради която те постигнаха успех в експортния бизнес.


Популярни Публикации